*****.:. நீடுழீ வாழ்க தென் மாகாண செயலகம் உத்தியோக இணைய அமைப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றௌம். *****
ஜனவரி 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

The Government Information centerr

 

Southern Provincial Council

In accordance with the policy of devolving powers of the Government of Sri Lanka the Southern Provincial Council was one of the 8 Provincial Councils of Island that was established in terms of the 13th Amendment to the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the provisions of the Provincial Councils Act No. 42 of 1987.
Hon. Governor Dr. Hemakumara Nanayakkara
Hon. Chief Minister Mr. Shan Wijayalal De Silva
Ministers  
Chief Secretary Mr. R.C. De Zoysa

  Southern Province in Brief...

  Galle Matara Hambantota Southern Province
Land (sq.km.)
1617
1270
2496
5383
Inland waters (sq.km.)
35
13
113
161
Total Land area (sq.km.)
1652
1283
2609
5544
Municipal Councils
1
1
1
3
Uraban Councils
2
1
1
4
Pradeshiya Saba
17
15
10
42
Divisional Secretariat Divisions
19
16
12
47
Grama niladari Divisions
896
650
576
2122
Villages
2446
1658
1338
5442
Provincial Song Provincial Flag
Provincial Flower-  Heen Bovitiya (Osbeckia octranda)  

 

நோக்கக் கூற்று
மனித நோயமுள்ள நிர்வாக முறைமையின் ழூலம் சௌபாக்கியமிக்க தென்மாகாணம்.
 
பணிக் கூற்று
மானிடஇ நிதி மற்றும் பௌதீக வளங்களை திட்டமிட்ட முறையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் முகாமை செய்தல் ழூலம் பொருளாதாரஇ சமூக ரீதியில் தென்மாகான மக்களின் வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்தும் தேசிய அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பை பெற்றுக் கொடுத்தலும்.
 

 

பிரதான செயலாலர் அலுவலகம் - தென் மாகாணம்

Holiday Resourt

இற்றைப்படுத்தியது: 16-01-2018.