*****.:. நீடுழீ வாழ்க தென் மாகாண செயலகம் உத்தியோக இணைய அமைப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றௌம். *****
மார்ச் 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

The Government Information centerr

 

Southern Provincial Council

In accordance with the policy of devolving powers of the Government of Sri Lanka the Southern Provincial Council was one of the 8 Provincial Councils of Island that was established in terms of the 13th Amendment to the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the provisions of the Provincial Councils Act No. 42 of 1987.

  • Hon. Governor

Dr. Hemakumara Nanayakkara

  • Hon. Chief Minister

Mr. Shan Wijayalal De Silva

 

  • Chief Secretary

Mr. R.C. De Zoysa

 


Southern Province in Brief

 

 

Galle

Matara

Hambantota

Southern Province

Land (sq.km.)

1617

1270

2496

5383

Inland waters (sq.km.)

35

13

113

161

Total Land area (sq.km.)

1652

1283

2609

5544

Municipal Councils

1

1

1

3

Uraban Councils

2

1

1

4

Pradeshiya Saba

17

15

10

42

Divisional Secretariat Divisions

19

16

12

47

Grama niladari Divisions

896

650

576

2122

Villages

2446

1658

1338

5442

       
   

 

Provincial Song

 

Provincial Flower-  Heen Bovitiya (Osbeckia octranda)

 

Provincial Flag

நோக்கக் கூற்று
மனித நோயமுள்ள நிர்வாக முறைமையின் ழூலம் சௌபாக்கியமிக்க தென்மாகாணம்.
 
பணிக் கூற்று
மானிடஇ நிதி மற்றும் பௌதீக வளங்களை திட்டமிட்ட முறையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் முகாமை செய்தல் ழூலம் பொருளாதாரஇ சமூக ரீதியில் தென்மாகான மக்களின் வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்தும் தேசிய அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பை பெற்றுக் கொடுத்தலும்.
 

 

பிரதான செயலாலர் அலுவலகம் - தென் மாகாணம்

Holiday Resourt

இற்றைப்படுத்தியது: 16-03-2018.