*****.:. நீடுழீ வாழ்க தென் மாகாண செயலகம் உத்தியோக இணைய அமைப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றௌம். *****
மார்ச் 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

நிதித் திணைக்களம்

நிதித் திணைக்களத்தின் காரியப் பொறுப்புக்கள்:


 • நிதி சம்பந்தப்பட்ட சட்ட விதிகளை விதித்தல்இ திருத்தஞ் செய்தல்இ கண்காணிப்புச் செய்தல்இ பொருள் கோடலுக்கு உதவூதல்.
 • மாகாண சபை ஆதனங்களின் நிருவாகம்.
 • கணக்காய்வூ விசாரணை ஆவணங்களை நடாத்துதலும் முன்னேற்றலும்.
 • கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கணக்காய்வூ அறிக்கைகள்இநகல்களின அறிக்கைகள் பற்றிய கருமங்கள்.
 • மாகாண திரட்டு நிதிகள் பற்றிய செயற்குழுவின் கருமங்கள்.
 • மாகாண திரட்டு நிதி பற்றிய செயற்குழு அறிக்கை பற்றிய கருமங்கள்.
 • மாகாண சபையால் அகற்றும் திரட்டு நிதி நிருவாகம்.
 • மாகாண சபை உத்தியோகத்தர்களின் பிணைகள்.
 • நிதி நடவடிக்கைகளின் கருமங்களும் காரிய மதிப்பீடுகளும்.
 • மாகாண சபை மாதிரிப் படிவங்களின் நிருவாகமும் நவ மாதிரிப் படிவங்களை அறிமுகப்படுத்தலும்.
 • கொடுப்பனவூகள் பற்றிய காரியங்கள்.
 • வெளிநாட்டு உவிகள் மற்றும் கடன் ஒதுக்கீடுகளின் கருமங்கள்.
 • கடன்கள் பெறலும் மீளச் செலுத்தலும்.
 • அதிகாரங்களை (மற்றவர்களுக்கு) அளித்தல் காரியங்கள்.
 • பொருட்களை வருடாவருடம் கணக்கெடுக்கும் சபையூம் வெட்டி விடுதலும் (விடுவித்தல்).
 • நட்டங்களைக் கைவிடுதல்இ வெட்டி விடுதல்இ நஷ்டஈடு வழங்கல்
 • ஆதனங்களை விற்பனை செய்தலும் இ அகற்றுதலும்.
 • கணக்கு முறை அபிவிருத்திகள்.
 • கணக்காய்வூகளின் விசாரணைகள் பற்றிய கருமங்களுக்காகவூள்ள கணக்காய்வூ விசாரணை ஆவணங்களை நடாத்துதல்.
 • பேறுகை (கேள்விகள்) பற்றிய நிதி முகாமைத்துவம்.
 
இற்றைப்படுத்தியது: 16-03-2018.