නවතම පුවත් :- | 2022-05-20 දින රජයේ නිළධරයන්ගේ පැමිණීම | පරිවර්තිත ගමන් වියදම් දීමනාව සදහා පොදු නිර්දේශයක් සකස් කිරිම | වාර්ෂික ස්ථාන මාරු මණ්ඩල තීරණ - 2022 | දකුණු පළාත් සභා ආයතනවල සේවාවන් සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වා ගෙන යාම | පළාත් ලේකම්වරුන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාව | රාජ්‍ය ආයතන සදහා බලශක්ති කලමනාකරණය....... | මධ්‍යම රජය විසින් පළාත් සභාව යටතේ නිළධාරින් කැදවීම....... | වියදම් කළමනාකරණය සදහා යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම | සංවර්ධන නිළධාරීන්ගේ සේවය ස්ථිර කිරිම සදහා පැවැත්වෙන ජංගම සේවය | විදුලිය හා ඉන්ධන අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරිම | වාර්ෂික ස්ථාන මාරු - 2022 | මානව සම්පත් කලමනාකරණ පද්ධතියට තොරතුරු ලබාගැනීම | මානව සම්පත් කලමනාකරණ පද්ධතිය | ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ හා උපදෙස් ලිපි නිකුත් කිරිමේ නව ක්‍රමවේදය සම්බන්ධවයි | ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ (පාලන) 01/2022 - රාජ්‍ය වියදම් කලමනාකරණය - 2022 | නව ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරිම සදහා පසුබිම් අධ්‍යයනය | උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභීන් සංවර්ධන නිළධාරි III ශ්‍රේණියට තනතුරට පත් කිරිමේ දෙවැනි අදියර සම්මුඛ පරික්ෂණ | වැඩිදුර පුවත්...

අපගේ දැක්ම

යහපත් රාජ්‍ය පාලන මූලධර්ම සහ උපාය මාර්ගික කළමනාකරණ ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින් දකුණු පළාත සෞභාග්‍යමත් පළාතක් බවට පත් කිරිම.

අපගේ මෙහෙවර

දකුණු පළාත තුල පවතින මානව,මූල්‍ය හා භෞතික සම්පත් කළමණාකරණ සංකල්පයන් මත කාර්යක්ෂමව සහ සඵලදායීව ‍මෙ‍හෙයවීම තුලින් පළාතතුල ආර්ථික සහ සමාජයීය සංවර්ධනය ඉහල තලයකට ‍ගෙන ඒම සහ ජාතික ආර්ථිකයට ඉහල දායකත්වයක් ලබාදීම.

අපගේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • දකුණු පළාතේ සියලුම පරිපාලනමය කටයුතු සිදු කිරීම
 • වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ආයතනික ක්‍රියා පටිපාටි සකස් කිරීම
 • පළාත් සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය තීරණ ගැනීමට මග පෙන්වීම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ වැඩ සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියා පටිපාටි උපාය මාර්ග සැකසීම.
 • විමධ්‍යගත සැලසුම් අයවැය සහ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය සඳහා මග පෙන්වීම
 • ප්‍රතිසාධනය, එකතු කිරීම, මධ්‍යගත පාලනය සහ රජයේ ආදායම් සහ වෙනත් ගාස්තු අධීක්ෂණය කිරීම
 • මූල්‍ය හා ගිණුම්කරණ පද්ධති හඳුන්වා දීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පළාත් අරමුදල සඳහා පළාත් සභාවට වගකිව යුතු වීම
 • වැඩිදුර

  අපගේ අගයයන්

 • සාධාරණත්වය
 • කාර්යක්ෂමතාවය
 • ඵලදායීතාවය
 • විනිවිදභාවය
 • සහභාගිත්වය
 • ප්‍රතිචාරාත්මක බව
 • සන්නිවේදනය
 • ක්‍රියාකාරීත්වය
 • වැඩිදුර

  දැන් ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ක්ෂණිකව ඔබගේ ගැටළුව අපවෙත ඉදිරිපත් කල හැකිය.

  වැඩිදුර

  දකුණු පළාත් සංවර්ධන නිළධාරි සේවයේ III ශ්‍රේණියට බදවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරික්ෂණය 2022-05-24 දින දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ දි.

  නාම ලේඛණය බාගත කරන්න

  දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

  පළාතේ විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් ගනු ලබන තීරණ හා තීන්දු සම්බන්ධව සියඑම අමාත්‍යාංශවලට දැන්වීම හා සම්බන්ධීකරණය හා අධීක්ෂණය කිරීමේ කාර්යය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැවරී ඇත. ඊට අමතරව පළාත් සභා මට්ටමින් බාහිරව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, මහා භාණ්ඩාගාරය, මුදල් කොමිෂන් සභාව, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ වලින් පළාත් සභා වෙත ලබාදෙනු ලබන උපදෙස් හා කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදුවේ.

  • දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය "ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන තරඟාවලිය - 2020" තරගය සඳහා ඉදිරිපත් ව අන්තර් අමාත්‍යාංශ කාණ්ඩය යටතේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇත.

  • දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයට ISO 9001: 2008 පරිපාලනය, ආයතන, පුද්ගලික සංවර්ධනය, පුහුණුව, ගිණුම් සහ ගෙවීම්, අයවැය, මූල්‍ය, නෛතික, සැපයුම් සහ සංඛ්‍යාලේඛන සම්බන්ධ සියලු පරිපාලන හා කළමනාකරණ කටයුතු සැපයීම සඳහා අනුකූලතා සහතිකය ප්‍රදානය කර ඇත.

  • වැඩි විස්තර

  අපගේ මාර්ගගත සේවාවන්

  විදේශ ශිෂ්‍යත්ව පුහුණු

  දකුණු පළාත් සභා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විදේශ පුහුණු අවශ්‍යතා ගැන විමසන්න

  විගණන විමසුම්

  දකුණු පළාත් සභාවේ විගණන විමසුම් තොරතුරු පිළිබඳ විමසීම් සඳහා පිවිසෙන්න

  වියදම් වාර්තා

  දකුණු පළාත් සභාවේ "වියදම් වාර්තාව - 2019" ලබා ගැනීම සදහා පිවිසෙන්න

  වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම

  දකුණු පළාත් සභාවේ "Advanced & Commercial Account වාර්තාව - 2019 " ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න

  තැන්පත් ගිණුම

  දකුණු පළාත් සභාවේ "තැන්පතු ගිණුම් වාර්තාව - 2019" ලබා ගන්න පිවිසෙන්න.

  ආදායම් වාර්තා

  දකුණු පළාත් සභාවේ ආදායම් වාර්තා ලබා ගන්න පිවිසෙන්න.

  අයවැය දත්ත පද්ධතිය

  දකුණු පළාත් සභාවේ අයවැය දත්ත ගබඩාව පිළිබදව විමසීමට පිවිසෙන්න.

  සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි පද්ධතිය

  මෙම තොරතුරු පද්ධතිය මගින් දකුණු පළාත් සභාවේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සදහා ලියාපදිංචි විය හැකිය.

  අපගේ පුහුණු ආයතන සහ නිවාඩු නිකේතන

  දකුණු පළාත් සභාවට එක් පුහුණු ආයතනයක් සහ නිවාඩු නිකේතන දෙකක් ඇත. ඒවා මගින් දකුණු පළාත් සභාවේ රජයේ නිළධාරීන්ට නේවාසික හා අනේවාසික අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් සහ විවිධ සංචාර වලදී අවශ්‍ය නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙයි. නවාතැන් පහසුකම් දකුණු පළාත් සභාවේ නොවන වෙනත් රාජ්‍ය නිළධාරීන් සදහාද ලබාදෙනු ලැබේ. විමසන්න.

  කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය (MDTI) යනු දකුණු පළාතේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛතම පුහුණු ආයතනයයි . වැඩි විස්තර

  user

  දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ සෘජු අධීක්ෂණය යටතේ බෝගහපැලැස්ස නිවාඩු නිකේතනය කළමනාකරණය කෙරේ. ඉතා නිස්කලංක ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති.. වැඩි විස්තර

  user

  මයුරපුර නිවාඩු නිකේතනය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ය. ඉතා නිස්කලංක ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති.. වැඩි විස්තර

  user